Undvikande personlighet, personlighetsstörning

Undvikande personlighet, personlighetsstörningUndvikande personligheter är rädda för att bli avvisade. Detta gör att de undviker varje relation i vilken de riskerar att bli avvisade. De tål inte människor som inte är genomgoda och som riskerar att förolämpa dem liksom alla sådana situationer i vilka de riskerar att känna sig illa till mods: nya bekantskaper, en viktig ställning, en intim relation. Självnedvärdering är också ett genomgående drag hos undvikande personligheter. De är också rädda för misslyckanden. Oftast har de ett fåtal gamla vänner som de håller sig till och som inte riskerar att svika dem. En del undvikande personligheter lyckas bevara några goda relationer, medan andra inte litar på någon alls och lever i total ensamhet. De lever med en ständig rädsla av att uppfattas som annorlunda och konstiga av andra, och att de kommer att avvisas. De känner inte att de är smarta eller kompetenta nog för att kunna bli omtyckta. De ser inte andra som fientligt inställda som i den paranoides fall. De utgår från följande övertygelser:
”Jag är underlägsen andra människor.”
”Andra människor är i stånd att såra mig.”

Detta leder till att de begränsar sina relationer till andra och att de håller kontakt med 2-3 människor som de litar på och som de är tror inte kan såra dem.

Hur beter man sig mot en undvikande personlighet?
Rekommenderas:

Att stegvis utsätta dem för situationer som de är rädda för.
Att visa dem att ni bryr er om vad de tycker.
Att ni visar att ni accepterar kritik.
Kritisera beteendet, men inte personen. Försök även visa uppskattning och att ni förstår hur ni de ser på saken. ”Jag förstår att --- men detta gör det svårt för mig att --- varför jag anser att ---”
Ge dem all stöd de behöver.
Be de konsultera en specialist.

Rekommenderas inte:

Att ironisera dem, eftersom de är hyperkänsliga.

Att bli arga på deras till synes tillgjorda beteende – detta ökar bara deras känslighet.

Att låta de bli utnyttjade. De vill gärna ställa upp för er och betala för deras plats i en grupp genom att göra dig och alla andra olika tjänster. Detta slutar med att de kan känna sig utnyttjade.

Har du undvikande personlighetsdrag? Ta följande test. Svarar du jakande på de flesta frågor, kan du ha en sådan störning i din personlighet.
 
Ja
Nej

Det har hänt mig att undvika vissa sociala möjligheter på grund av rädsla av att göra bort mig.

   

Det är inte jag som har valt mina vänner, de har valt ut mig.

   

Jag är rädd att jag inte säger saker som andra finner intressanta.

   

Det har hänt att jag har känt mig löjlig inför någon och därför har jag valt att inte träffa den där personen igen.

   

Jag känner mig mindre avslappnad när jag är tillsammans med andra än andra människor.

   

Jag har missat många sociala tillfällen som kunde ha gjort mig gott, på grund av blygsamhet.

   

Jag mår bäst när jag är tillsammans med min familj eller bland nära vänner.

   

Jag brukar bli rädd för att verka ointressant och göra andra besvikna.

   

Det är svårt för mig att börja ett samtal med en person som jag precis har mött.

   

Det har hänt att jag har tagit till alkohol eller något annat inför ett möte med andra människor.

   

 

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André