Social Kognition

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ STOLTHET

Student.seEnligt Myers (2000:62) har vi en benägenhet att se med positiva ögon på oss själva och detta gäller även människor med lågt självförtroende. Det har många gånger visat sig att människor alltid anser att deras framgångar beror på personliga egenskaper, medan misslyckande beror på externa faktorer.

När vi jämför oss med andra människor har vi samma tendens, att se oss som bättre än genomsnittet (Myers, 2000:64). Oftast använder vi när vi övervärderar oss själva subjektiva dimensioner och ger ingen hänsyn till objektiv fakta, såsom till exempel disciplin eller punktlighet.

Vi brukar även ha en orealistisk optimism beträffande framtiden. Den här optimismen och illusoriska osårbarhet kan leda till att vi ibland bedömer felaktigt vilka risker och faror som kan vänta oss. Enligt Myers är det bättre med optimism än med pessimism, men det skadar inte om vi är någorlunda realistiska. En viss tvekan över sin egen förmåga leder till att man förbereder sig lite bättre inför alla livets utmaningar. Ta till exempel studenter som förbereder sig bättre för examina om de har tvekar över sin egen kunskap och förmåga.

Vi har också en benägenhet att ändra vår självuppfattning genom att överdriva det stöd vi tror att vi har för våra uppfattningar. Vi tror att andra tycker och känner som oss. Det beror på att vi generaliserar utifrån våra nära vänner. Därför har vi en benägenhet att tänka i stereotyper och anser även att andra gör det.

Vi gör mycket mer för att blåsa upp för självuppfattning:

  • Om vi handlar på ett dåligt sätt och vi inte kan ändra det vi har gjort, har vi en tendens att rättfärdiga det.

 

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers