Socialpsykologer, teoretiker

FÖLJANDE TEORETIKER HAR BIDRAGIT TILL SOCIALPSYKOLOGIN

Listan är så klart långt ifrån komplett.

  • Bandura, Albert - social inlärningsteori, modellinlärning,observationsinlärning, imitationsinlärning, reciprok determinism, självstyrning.
  • Erikson, H. Erik - jagpsykologin, människans identitetsutveckling.
  • Freud, Sigmund - psykoanalysen, socialpsykologi på freudiansk grund, den psykosexuella utvecklingen, den topografiska teorin (omedvetet, förmedvetet, medvetet), den strukturella teorin över psykets uppbyggnad (id, ego, superego).
  • Pavlov, Ivan - klassisk betingning, pavlovs hundar, betingad och obetingad stimulus och respons.
  • Vygotsky , Lev (1896-1934) - social utvecklingsteori
Sociologer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor:

  • Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers
  • Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson
  • Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson