Sociala relationer

SOCIALA RELATIONER

Student.seSocialpsykologin studerar det sätt vi relaterar till varandra. Studierna gäller bland annat fördomar, aggression och konflikt. Frågorna som man försöker svara på då är: Varför ogillar och till och med hatar varandra? Varför och när sårar vi och skadar vi varandra? Andra områden är mer positiva och handlar om konfliktlösning, gillande, kärlek och hjälpande och svarar på följande frågor: Hur kan man lösa konflikter på ett bra sätt? Varför tycker vi om eller älskar en sort av människor? Under vilka omständigheter hjälper vi andra?

Mångfaldens ogillande

Det har visat sig att vi inte tycker om mångfalden. Ju mer olika en människa är i sitt sätt att bete sig på, utseende, kläder, vargsspråk, tankar m.m. desto mer hålls de här människorna isär. Man brukar oftast umgås med människor som tänker lika som oss, vars resonmanger vi kan förstå och i vilka vi kan känna igen oss i.

Fördomar

Självklart är vad vi tycker om och vad vi inte tycker om resultat av uppfostran.

Vi får vår identitet från de grupper vi tillhör. Inom vissa grupper intar vi olika roller, och vi kan samspela inom dessa många gånger utan att behöva känna sig särskild involverad i de här grupperna. Ändå påverkar de vår självuppfattning & samtidigt vår identitet på ett ganska avgörande sätt. Den position eller roll som man har inom en grupp, beroende på hur man ser på det, kommer alltid att skapa en viss självuppfattning hos oss.

Andra grupper, så som vår familj, våra nära vänner & vår nation, ger oss en identitet som inte enbart har att göra med hur vi uppfattar oss själva utan som är kopplad till vår känsla av vika vi är.

En grupps identitet skapas alltid eller i fall för det mesta i förhållande till andra grupper - eller till "de andra". Det är därför ganska normalt att ha fördomar, men samtidigt skapar dessa fördomar konflikter mellan grupper av människor på både individnivå och samhällsnivå.

Socialsociologin har gjort en mängd färllstudier som ger en uppfattning om vilka faktorer som gör att vi inleder vissa relation men inte andra & under vika förhållanden som skapas konflikter. Dessutom har man försökt ta reda på hur vi kan undvika konflikterna eller till och med lösa dessa.

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers