Social Kognition

SOCIALA KATEGORIER

Student.seTeorin om social kategorisering har vuxit fram från en rad funderingar kring identitetsfrågor.

I stället för att betrakta grupper som grupper, kan vi betrakta de som sociala kategorier, som tillskrivs olika egenskaper.

När vi placerar oss inom en grupp eller en annan, kategoriserar vi även oss själva, t.ex. "Jag är...", "Jag tillhör..." osv. (Nilsson, 1996:172)

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers

Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson

Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson