Social Kognition

SOCIALA JÄMFÖRELSER

Student.seLeon Festinger menade att vi använder andra personer som jämförelsegrund när vi skall bedöma våra egna attityder, åsikter och förmågor. Vi söker oss gärna till personer med liknande attityder och något bättre förmågor än oss själva.

När vi jämför oss med andra, söker vi utveckla en positiv social identitet. Den sociala identiteten skapas genom medlemskap i olika grupper och är viktig för upprätthållandet av den personliga identiteten.

Vi gör jämförelser med andra inom vår sociala verklighet, bestående av de grupper som vi ingår i. Vi jämför oss även med andra grupper (Nilsson, 1996:163-4).

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers

Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson

Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson