Social påverkan

OM SOCIAL PÅVERKAN

Student.seVi blir alla påverkade av andra människor. Detta sker ständigt och är en process som inleds vid födelsen & slutar när vi dör.

Anledningen till att vi blir påverkade är inte alltid medveten och vi är inte alltid medvetna om att vi har blivit påverkade. Det mesta av vårt sätt att vara i världen och i vår sociala omgivning känns naturligt. Det är inte något som vi tänker på.

Kunskapen om vad som gör att vi blir påverkade och under vilka omständigheter, har lett till att socialpsykologin har utvecklat teorier om social påverkan. Kunskaperna används med framgång inom framför allt politiken, i median, i vardagslivet och i marknadsföring och vid försäljning.

Att bli påverkad är inte alltid en negativ sak. För att vi skall kunna leva tillsammans med andra är det oftast en fördel om vi tycker om varandra. Chansen är större att man tycker om de människor som tänker ungefär lika som oss och som beter sig och pratar ungefär likadant som oss. Därför finns det en fördel om vi påverkas i de grupper som vi tillhör - i skolan, på arbetet och i våra umgängeskretsar. Detta är en förutsätting för att vi skall bli omtyckta & för att vi skall kunna samarbeta med varandra & för att kunna förstå varandra. Att vara annorlunda leder för det mesta till social uteslutning.

Men påverkan kan ibland vara negativ. Våra könsmönster & våra attityder kring människor som tillhör andra kulturer, har vi i och för sig fått via uppfostran. Inte sällan är dessa tankemönster kopplade vid våra känslor och till vår identitet. Medierna kan många gånger använda sig av kunskapen om våra attityder för att genom slående rubriker sälja sina tidningar eller få oss att titta på vissa tv-program, som inte bara rättfärdigar våra tankar & känslor utan även förstärker dem.

Samtidigt kan kunskapen användas för att lära sig att känna igen sådan påverkan som kan ha ett negativt syfte & således kunna motstå den typen av påverkan. Kunskapen kan också tillämpas när man vill förändra vissa attityder hos människor eller hos grupper av människor.

Påverkan sker framför allt via kommunikation. Kommunikation innefattar både verbal och icke-verbal sådan. Den verbala kommunkationen har att göra med vårt tal, språkliga uttryck & det som vi kan läsa. Den icke-verbala kommunikationen innefattar allt från våra kroppsställningar, våra gester till de kläder som vi bär.

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers