Social Kognition

SOCIAL IDENTITET

Student.seTeorin om social identitet lades fram av Henri Tajfel (1919-1992) och Ralph Turner i början av 1970-talet. Teorin om social identitet går ut på att vår upplevelse om vilka vi är har två källor, en social och en personlig. I identiteten ingår dessutom en jagbild och en självkänsla. Med självkänsla menas värderingen av jagbilden eller vår attityd till oss själva. Vår sociala identitet härrör från de grupper som vi ingår i. Har grupperna hög status, får även vi hög status. Resultatet blir att vi överskattar värdet av vår egen grupp och nedvärderar andra grupper (Nilsson, 1996:171).

Om vår personliga identitet hotas eller ifrågasätts, kommer vi att övervärdera vår egen grupp för att vår sociala identitet ska kunna stärkas. Den sociala identiteten stärker även den personliga identiteten. Som en följd, identifierar vi oss med våra idoler och våra vänner och får bättre självkänsla. Social jämförelse har en viktig del i det hela (Nilsson, 1996:172).

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers

Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson

Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson