Schizotyp personlighetsstörning

Personer som lider av denna personlighetsstörning har en hel del konstiga övertygelser om andra, sig själva och världen. Diagnosen ställs beroende på kulturell kontext och grupptillhörighet. De blir många gånger new age anhängare och dras till österländska religioner, men på grund av brist på ledighet i en grupp, förblir de isolerade.

De tror på övernaturliga fenomen, magiska fenomen, tror att de har paranormala förmågor, tror på återfödelse m.m. och anses lida av schizofreni enligt en del psykiatriker.

Dessutom kan de ha ett stort behov av avskildhet. De kan känna sig illa till mods i kontakt med andra människor, snarare på grund av paranoiska tankegångar snarare än dålig självkänsla.

 

 

 

 

 

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André