Schizoid personlighet

Schizoid personlighetDe verkar frånvarande och svåra att tyda. De bryr sig inte om andras kritik, föredrar ensamma aktiviteter, har få nära vänner och de har svårt för att få vänner. De söker inte heller upp andras sällskap. Schizoida personligheter får inte blandas ihop med schizofrena personer. Schizofreni är en sjukdom. Schizoid betyder snarare världsfrånvarande.

De schizoida är svåra att ha att göra med. Man vet inte vad de vill eftersom hon inte talar om det. Det verkar som om de tycker att relationer till andra är jobbiga, en källa till missförstånd och problem. Relationer till andra är i den schizoides ögon oförutsägbara och bör undvikas.

Den schizoide är inte intresserad av andra människors åsikter, uppmuntran och söker inte heller upp andras uppmärksamhet. Den schizoide är vidare rätt så autonom. De hittar tillfredsställelse i deras inre världar, föredrar att jobba självständigt, att dagdrömma och att skapa sin egen värld. Schizoiderna kommer att söka sig till sådana yrken i vilka deras egenskaper är viktiga, såsom forskning och labbarbete.

Att hantera schizoida personer

Respektera deras behov av avskildhet. I avskildhet laddar den schizoide sina batterier och är därför i stort behov av att tillbringa viss tid ensam.

Tvinga de inte i situationer som de inte orkar med. Tack vare deras tekniska kunskaper kan de göra framgångar på jobbet, men de passar inte alltid för chefsjobb eftersom de inte riktigt orkar med ansvar för andra människor. Om överväldigande krav ställs på dem, kan de bli ineffektiva och de kan också få depressioner.

Observera deras inre liv. Schizoidas inre liv, kompenseras ofta med ett rikt inre liv. De kan visa ointresse för det motsatta könet men i hemlighet kan de hysa starka känslor och skriva långa kärleksdikter. Deras sätt att tänka är originell eftersom de har tillgång till en rik fantasi. Vill ni ha tillgång till deras inre skatter, måste ni visa honom att ni är intresserade av att lyssna på vad de har att säga. Respektera deras behov av tystnad.

Uppskatta deras inre kvaliteter. En schizoids sällskap är lugnande. Ibland tycker vi illa om människor som ständigt pratar. Den schizoide talar inte så mycket. Med honom kan man finna avkopplande, man behöver inte vara social, och man kan tillsammans med honom fiska, studera eller bara sitta tyst och titta på film.

Rekommenderas inte:

Tvinga inte den schizoide att manifestera alltför mycket känslor, och i synnerhet starka känslor. Den schizoide visar varken ilska eller stor glädje.

Tvinga inte den schizoide att prata för mycket. Den schizoide drar till sig människor som talar mycket, som inte vill bli avbryta och som föredrar en publik som tiger och nickar. De kommer inte att säga ”Du talar för mycket”, men du kan genom att observera den schizoide se när denne inte orkar lyssna längre och ha blivit trött på dig.

Låt inte den schizoide isolera sig fullständigt. Många schizoida personer föredrar labbarbete och risken är stor att de blir absorberade av arbetet och struntar i kontakten med andra människor. Det är bra om ni då och då hälsar på denne och ser till att denne blir inbjuden till sammanträden och andra sociala aktiviteter.

Har du en schizoid fru eller man? Ta hand om det sociala livet, och ställ inte samma krav på din fru eller man.
Har du en schizoid chef? Skriv hellre till denne i stället för att ständigt hälsa på.
Har du en schizoid kollega? Låt denne att utvecklas in i en god expert.

Har du schizoida drag? Ta följande test. Svarar du jakande på de flesta frågor, kan du ha en sådan störning i din personlighet.
 
Ja
Nej

Efter en dag tillsammans med andra, känner jag behovet av att tillbringa kvällen för mig själv.

   

Det händer att jag ibland inte förstår andras reaktioner.

   

Jag känner inte behovet av att stifta nya bekantskaper.

   

Även tillsammans med andra, händer det mig att jag befinner mig "någon annanstans" .

   

Om mina vänner samlas för att fira min födelsedag, blir jag snarare trött än lycklig.

   

Folk säger att jag har huvudet bland molnen.

   

På min fritid har jag ensamma aktiviteter.

   

Förutom min familj, har jag endast en eller två vänner .

   

Jag bryr mig inte om vad andra tycker om mig .

   

Jag tycker inte om gruppaktiviteter.

   

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André