Social Kognition

POSITIVT TÄNKANDE

Student.seForskning har visat att ett positivt tänkande är bättre än ett negativt tänkande. Positiva tänkare har lättare att skaka av sig negativa tankar och de har större chans att lyckas i livet.

Det har också visat sig att ett realistiskt tänkande är ännu bättre. De som tänker positivt har en tendens att förbise riskerna och tror mer på sig själva än genomsnittet. Men de tenderar också att ta för mycket för givet och de brukar förbereda sig mindre än de som har ett mer realistiskt tänkande.

 

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers