Svårhanterliga personligheter

De flesta av oss har någon runt omkring oss som vi inte kan hantera, någon som utgör en källa till oro, problem, nervositet, frustration, irritation, ångest, m.m. Det kan vara en kompis, en chef, en arbetskollega, en kurskamrat, vårt barn eller vår egen sambo, fru eller man.

I den här guiden kommer du att möta några typer av jobbiga personligheter. Dessutom lär du dig några sätt att handla mot dem; för att hjälpa dem och för att hjälpa dig själv.

FÖRÄNDRINGSPROCESSEN

Att leva innebär att ständigt anpassa sig till nya situationer, nya krav och nya villkor, som oftast kommer från omgivningen, men ändå förbli sig själv. Den som lider av en personlighetsstörning har svårare att anpassa sig och till att förändras.

Många psykiatriker och de som lider av personlighetsstörningarna, kan uttrycka påståenden såsom "Det inte går att födas på nytt". Det är så klart mycket svårt att byta personlighet.

Många personlighetsstörningar finns dolda och upptäcks inte under en lång tid. Dessutom kan en person med en personlighetsstörning, inte anse sig lida av en sådan och är därför inte motiverat av att söka hjälp. En del kan proklamera deras rätt till att vara på ett visst sätt, med hjälp av demokratiska argument. Definitionerna av olika personlighetsstörningar färgas även av kulturen eller den kulturella miljön. Vi är också alla till viss del, ängsliga, paranoida, undvikande, histrioniska, passivaggressiva, obsessiva, m.m. Det är oftast endast i det fall som en personlighetsstörning verkligen skiljer sig avsevärt från majoriteten, som den anses vara en personlighetsstörning. Stora personligheter i historien, har ofta haft någon form av personlighetsstörning, och inte sällan har de tack vare sina avvikande drag, lyckats vända historiens kurs. Under vissa tider och epoker är vissa drag till nytta, men inte under andra. För det mesta kan en personlighetsstörning, trots sina ibland exceptionella fördelar, i dagens samhälle, ställa till problem för oss och andra.

Vilja hos klinten är avgörande för förändringsprocessen. Personer som lider av en personlighetsstörning, har svårt att acceptera att de lider av en personlighetsstörning. Några sätt att motivera att de inte behöver förändra sig, kan vara:

"Jag har alltid varit såhär!"

"Har jag problem? Vilka problem?"

"Det här är något mycket starkare än jag är!"

"Jag har starka skäl att bete mig så här!"

"Det här är jag!"

 

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André