Paranoid personlighet

Paranoid personlighetDen paranoida personligheten möter vi hos dem som tror att vi ständigt vill dem illa. De är extremt introverta, ser en potentiell fiende i alla och de vill inte öppna sig för mycket. Dessutom är de väldigt rigida och vill inte ändra sitt sätt att se på saker och ting, något som kan göra dem väldigt övertygande. De brukar även ha svårt för positiva känslor och oftast saknar de humor. De kan känna sig väldigt lättade när de har skaffat sig fiender eftersom detta bekräftar han eller hennes bild av världen. De brukar även vara mycket svartsjuka och de blir inte nöja tills deras fru eller man faktiskt bedrar dem. Ibland kan dessa drivas dit av sin paranoida make eller maka. Det tragiska hos den här typen av människa är att hon alltid kommer att få bevis för sina misstankar – folk börjar bli arga på grund av hans eller hennes beteende och de paranoide kommer att skaffa sig en massa fiender och de kommer att väcka andras ogillande. Bland de paranoida finns både revoltatörer, rebeller och hjältar, beroende på statsskick och regim, beroende på vem fienden är.

Den sensitiva personligheten

En mildare form brukar benämnas med namnet sensitiv, dvs. känslig personlighet. De är mycket lätta att såra och vid minsta misstanke möter de sin egen känsla av impotens, sårbarhet eller oförmåga. De här personerna tycker inte om sig själva, och kan känna sig mycket sårbara i andras närvaro. Den sensitiva personligheten är mycket vanligare än den aggressivare formen av paranoida personligheten. De sensitiva är lätta att såra och de tål ingen form av kritik.

Vi är alla paranoida ibland. I situationer som är nya, obekväma och ovanliga har vi en tendens att bli misstänksamma och något paranoida. Dessutom kan paranoia vara bra att ha om man arbetar inom rättsväsendet, om man skall försvara sina egna rättigheter eller om man har att göra med manipulativa och snikna personer, just på grund av paranoians inflexibilitet.

Hur hanterar man paranoida personligheter?

Rekommenderas:

Det är viktigt att man klart och tydligt uttrycker ens motiv och intentioner. Den paranoide har en tendens att ständigt föreställa sig att ni vill honom eller henne illa. Ert sätt att tala måste utelämna alla indicier för feltolkningar. Kritisera inte den paranoide och inspirera inte honom någon känsla av att känna sig övergiven eller hotad. Säg alltså inte: ”Nu får du sluta med detta. Det går inte att jobba med dig längre. Om du får problem kan du inte räkna med mig.”

Respektera konventionaliteten.  Alla etikettbrister riskerar att ses som ett tecken på avsky eller uppfattas som hån. Om ni har att göra med en paranoid människa, var väldigt noga med att visa honom all respekt: lyssna när han talar utan att avbryta honom, låt inte honom vänta, var försiktigt med hur du talar om honom inför andra. Håll kontakten med honom dagligen, men visa dig inte alltför angelägen att finnas där för honom eftersom han kommer att märka av din oärlighet och kommer att dra slutsatsen att ni vill honom illa.

Håll regelbunden kontakt med honom. Att försöka att systematiskt undvika den paranoide kommer endast att bekräfta hans teorier om dig och om människor i allmänhet. Kontakten bör vara regelbunden och samtalsämnena gärna neutrala.

Referera till lagar och regler. Den paranoide anser sig vara en person som bryr sig om rättvisan. Han eller hon känner ofta till lagarna och kan utnyttja detta gentemot dig.

Låt honom ha sina segrar, men tänk väl genom vilka dessa segrar bör vara. Den paranoide behöver ha sina segrar, precis som alla andra. Däremot måste man dra sina gränser och inte hålla med den paranoide i allt, bara för att han eller hon är duktig på att argumentera.

Rekommenderas inte:

Att låta bli att klargöra saker och ting. Det kan bli jobbigt i samspelet med den paranoide och de kan väcka en känsla i oss i att strunta i att prata med honom eller henne. Detta rekommenderas inte, på grund av följande anledningar:

  1. Att klargöra händelser, kan minska spänningar, i synnerhet om ni jobbar tillsammans med honom eller henne.
  2. Det finns ett etiskt värde i detta

Attackera inte deras självbild. När vi har att göra med paranoida personligheter, kan vi bli arga och förolämpa dem. Detta ökar endast deras önskan att till varje pris vinna. Försök klandra beteendet och inte personen. Säg ”Det var fel” och inte ”Sök hjälp”.

Visa den paranoide endast era goda sidor. Han kommer att glädja sig vid varje misstag som du gör.

Tala inte illa om dem, för de kommer att till slut få reda på det. Få har samma observationsförmåga som den paranoide.

Tala inte om politik. Den paranoide sympatiserar oftast med extrema politiska åsikter och detta kan leda till en kontrovers.

Bli inte själv paranoid. Relationen med en paranoid person kan skapa kontroverser, aggression och misstankar hos den andre också. Det gäller att låta bli att falla i samma fälla och börjar tro att den paranoide eller andra har dolda avsikter.

Har du en paranoid chef? Visa honom lojalitet eller byt arbete.
Har du en paranoid vän? Tala med en psykolog först.
Har du en paranoid kollega? Kontakta en advokat, och läs gärna genom det här kapitlet. Det finns en risk att han eller hon försöker sätta dit dig.

Är du paranoid av dig? Ta följande test. Svarar du jakande på de flesta frågor, kan du ha en sådan störning i din personlighet.

 
Ja
Nej

Jag gillar inte när någon skojar om mig.

   

Jag har redan brutit relationen med flera personer, eftersom jag tyckte att de behandlade mig på ett dåligt sätt.

   

Jag är skeptisk inför nya bekantskaper.

   

Det kan hända att man har flera fiender än man tror.

   

När jag berättar en hemlighet för någon, händer det ofta att jag blir sviken.

   

Andra säger att jag är alltför misstänksam.

   

När någon annan visar sin uppskattning, vill han ha något av mig.

   

Jag tänker oftast på alla som jag skulle vilja bestraffa för det som de har gjort.

   

Jag mår dåligt när jag läser genom de här påståendena.

   

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André