Den misslyckande personligheten

Vissa personer har en benägenhet att ständigt sabotera sitt liv. Man kan tro att de gör det avsiktligt, t ex en kvinna som stannar kvar hos sin misshandlande man, eller en student som pluggar mycket, men ser till att försova sig ingör ett viktigt examen. Så fort något positivt börjar hända i deras liv, kommer de att förstöra för sig, om och om igen. Omgivningen kommer att tro att de gör allt för att de vill ha det så.

Den här typen av personlighetsstörning brukar inte betraktas som en personlighetsstörning i sig, utan associeras gärna med andra personlighetsstörningar. Den som lider av en beroende personlighetsstörning stannar kvar hos en utnyttjande partner. Den undvikande brukar hålla avstånd till människor som tycker om dem. Den passivaggressiva går för långt med att "straffa" sina överordnade och slutar med att de mister sina jobb.

Den misslyckande personligheten är självdestruktivt. Det finns dock kanske inte ens en sådan personlighet. Bäst är det kanske att tala om ett självdestruktivt beteende. Man kan inte ställa en sådan diagnos heller, då detta leder till att man skyller på offret i fallet med den misshandlade frun. Terapeuterna har många gånger också en tendens att skylla ifrån sig och lägga skulden på klienten när deras terapi inte fungerar.

 

 

 

 

 

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André