MINA HEMTENTAMEN

Socialpsykologi

Kulturkrock - Kort text som avser kulturkrock enligt Triandis.

Fenomenologi - Referat av "Introduction to phenomenological psychological research" av Jennifer Bullington och Gunnar Karlsson.

Anthony Giddens ontologiska trygghet och rutinisering - Kortare inlämningsuppgift.

IMER - Malmö (Internationell migration och etniska relationer)

STRUKTURALISM OCH POSTSTRUKTURALISM

Hemtenta fråga: Läs inledningen "En introduktion till postkolonial teori" och Franz Fanons Artikel "Algeriet avslöjat" I Globariseringens kulturer och diskutera hur användningen av huvud-duk kan analyseras ur ett postkolonialt perspektiv. Läs svar>>

NATION, ETNICITET OCH GENUS

Hemtenta Fråga: Nira Yuval-Davis diskuterar förhållandet mellan genus och nationella projekt i "Gender and Nation". I Whitewash (kap.2 Sexing the Race) diskuterar John Gabriel förhållandet mellan genus, sexualitet och ras. Redogör kort för artiklarna och förklara vilka de politiska och sociala konsekvenserna av deras respektive position kan bli. Läs svar>>

Hemtenta Fråga: Vad är skillnaden mellan en essentialistisk och en konstruktionistiskt sätt att se på etniska / kulturella grupper i samhället? . Läs svaret>>

POPULISM

Hemtenta Fråga: a) Populismen anses generellt vara en odemokratisk rörelse. Varför? Redogör! b) Men - populismen kan även tolkas som en demokratisk rörelse. Hur kan detta komma sig? (Märk att "folk" kommer av latinets "populus"). Läs svar>>

SEGREGATION

Hemtenta Fråga: I "Den delade staden" (Magnusson: red) diskuterar både Irene Molina, Roger Andersson och Mats Franzén segregation. Författaren har något skilda utgångspunkter. Redogör för och diskutera eventuella likheter och skillnader i deras ståndpunkter. Läs svar>>

GOFFMANS STIGMA

Goffmans stigma: Uppgiften vad att se en film, Krigarens själ och analysera filmen utifrån Goffmans stigma. Jag skall så länge endast skriva en referat av boken, stigma. Stigma är en krånglig bok att läsa, därför kan min referat komma till användning. Läs referatet här>>

 

Nyckelord: IMER, Internationell Migration och Etniska Relationer, Goffman, Stigma, Diskriminering, Invandrare, Segregation, Kolonialism, Postkolonialism, Nation, Nationlism, Populism, Genus, Könsroller, Strukturalism, Socialpsykologi, Anthony Giddens, Ontologisk trygghet, Fenomenologi, Kultur, Kulturkrock