Socialpsykologer, teoretiker

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)

Ivan Petrovich Pavlov

Ivan Pavlov var en rysk fysiolog, och fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1904. Mest känd är han för sina försök med klassisk betingning på hundar. Den klassiska betingningen ligger till grund för Watsons behaviorism.

 

KÄLLOR - internet

KÄLLOR - litteratur

  • Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson (4)