Histrionisk personlighet

Histronisk personlighetHistrioniska personer använder alla knep de kan använda för att dra uppmärksamheten till sig. De tycker inte om när de inte får uppmärksamhet och när de känner att de inte är omtyckta. Känslorna är växlande och dramatiska. Deras sätt att tala är emotionell. De saknar precision och sinne för detaljer. De tenderar även att idealisera eller nedvärdera personerna i deras omgivning.

Histrioniska personer har en tendens att utgå från följande övertygelser:

  1. ”För att andra skall kunna tycka om mig, måste de bli förtrollade av mig.”
  2. ”Jag klarar inte av livet utan annans hjälp."

Hysterin är en gammal åkomma bland kvinnor och är helt klart vanligare hos kvinnor än hos män. Hysteriska kvinnors anfall var ganska spektakulära under Freuds tid. De kunde bli förlamade, svimma, eller få amnesier. Hos båda könen är hysterin och den mildare formen, histrionin könsspecifikt.

Histrioniska män använder manlighetens attribut för att dra uppmärksamheten till sig – de visar upp sin kraft, de gör glödande kärleksförklaringar, och de beter sig som förförare i en teaterpjäs. Deras behov av uppmärksamhet är dock lika stor som hos histrioniska kvinnor. Histrioniska män kommer att dra uppmärksamheten till sig genom sina kläder och sitt sätt att tala. Den här personlighetsstörningen färgas även av kulturen. En italienare kommer alltid att uppfattas som något mer histrionisk i en svensks ögon.

Histrioniska egenskaper kan komma väl till bruk inom vissa professioner, såsom inom politiken och journalismen. Dessa yrkesgrupper tjänar sitt levebröd av att jonglera med publikens känslor och genom att väcka deras fascination.

Histrioniska personer saknar förmågan till självobservation och de kan inte heller acceptera och hantera sina egna känslor. De är rädda för att väcka andras ogillande och de kan ständigt spela olika roller.

De histrioniska personligheterna kan i början verka fascinerande – men behovet av uppmärksamhet – deras föränderliga sinnesstämning, törsten efter uppmärksamhet, allt detta leder till att partnern blir uttråkad – och de slutar med att bli övergivna. De är övertygande om att de måste förföra för att få någon annans gillande. De startar därför snart en ny relation – i vilket beteendet är ännu mer hysteriskt och som leder till en ny relationsslut.

Hur man hanterar histrioniska personligheter

Vänta er alla sorters överdrivanden och dramatiseringar. Nyckfullhet är det inte frågan om, utan det teatraliska uppförandet är en del av den histrioniskes personlighet. Det lönar sig inte att säga ”Nu får det bli slut på den här cirkusen”, utan att helt enkelt acceptera beteendet.

Låt de manifestera sig, fast inom givna gränser. På arbetet kan den histrioniske bli jobbig. När de skall tala objektivt, detaljerat, lösningsinriktat, håller de en dramatiskt, emotionellt, oprecist tal. Den histrioniskes chef känner att han/hon vill se till att de inte talar igen. Men att göra detta leder till att deras beteende blir ännu mer extremt, t ex genom att de sjukskriver sig under en längre period. Att avvisa en histrionisk leder till alltmer dramatiska uppföranden. Det bästa är att på arbetet se till att den histrioniske får den roll som passar henne bäst. Lyssna på denne inom givna ramar i egenskap av den roll som denne nu har. På ett sjukhus kan den histrioniske ge dig som chef viktig information om hur patienterna upplever sin vistelse där eller vilka känslor en viss behandling framkallar.

Visa intresse när den histrioniske uppvisar ett normalt beteende. När den histrioniske får någon annans uppmärksamhet, kan hon under en kort stund lämna det manipulativa beteendet åt sidan. Visa denne att du uppskattar sättet du beter dig på. På ett jobb kan en hysterisk känna av situationen och kan ge dig värdefull information. Det är viktigt att visa den histrioniske uppmärksamhet och intresse när hon säger något värdefullt. När hon börjar tala om sig själv är det bäst att du ignorerar denne eller visar ditt ointresse. Det bästa sättet är att söka uppmuntra önskat beteende.

Vänta dig att bli betraktad som hjälte och sedan som inkapabel. Histrioniska personligheter har en tendens att antigen idealisera eller helt nedvärdera en person. Så länge som du bekräftar denne kommer du att bli idealiserad. Om du inte gör det, kommer du att spela en mindre roll.

Rekommenderas inte:

Att ha roligt på den histrioniskes bekostnad. Det är lätt hänt att man börjar ha roligt på den histrioniskes överdrivna teatraliska uppförande, genom att visa sarkasm. Sarkasm och ironi sårar den histrioniske. Den histrioniske kommer att använda sig av alla knep för att vinna din uppmärksamhet igen – allt från tårar till självmordsförsök.

Att bli imponerad av den histrioniskes försök av att förföra dig. Den histrioniske kommer även på jobbet att försöka sexualisera relationen. Histrioniska personer har många partner och kommer att betraktas som erfarna, utan hämningar. Histrioniska män kommer att förvirra kvinnan som de förför, genom att växla mellan stor uppmärksamhet och ingen uppmärksamhet alls.

Att tycka synd om den histrioniske. Den histrioniskes något barnliga beteende kan väcka en önskan hos dig att skydda honom eller henne. Du kan bli alltför involverad och infångas i dennes känslostormar och dramer. Denne provocerar fram känslosvängningar, som kan vara svåra att hantera.

Har du en histrionisk man/fru? Njut av spektaklet!
Har du en histrionisk chef? Förbli er själva.
Har ni en histrionisk kollega? Håll en viss distans – detta leder till att ni blir idealiserad.

Är du histrionisk av dig? Ta följande test. Svarar du jakande på de flesta frågor, kan du ha en sådan störning i din personlighet.
 
Ja
Nej

Andras blickar gör mig upphetsad.

   

Många gånger får jag höra att ”jag spelar teater”.

   

Jag är en känslomänniska.

   

Jag älskar att förföra, även om jag inte tänker gå vidare.

   

Om andra skall hjälpa dig, måste de först och främst bli förförda.

   

När jag befinner mig i en grupp, måste jag ha allas uppmärksamhet om jag skall känna mig väl till mods.

   

Det händer ofta att jag blir kär i distanta, otillgängliga personer.

   

Ibland får jag höra att mina kläder är excentriska eller provocerande.

   

Det kan hända att jag svimmar när jag befinner mig i oangenäma situationer.

   

Jag funderar väldigt mycket över vilken påverkan jag har över andra människor.

   

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André