Grupp processer

Student.seVi kan inte förneka den påverkan som grupperna som vi tillhör har över våra liv. Vi har ett behov av att tillhöra olika grupper och hur vi uppfattar dessa grupper har studerats av socialpsykologin ganska så ingående.

En del grupper är formella, andra informella.

En del grupper tillhör vi hela livet, andra grupper tillhör vi under vissa perioder i våra liv.

I dagens samhälle tillhör vi en mängd olika grupper, beroende på vilka vi är samt vilka intressen vi har.