Socialpsykologer, teoretiker

Francesco Alberoni (f. 1929)

Francesco Alberoni

Francesco Alberoni är en italiensk sociolog, journalist och sociologiprofessor. Han är känd för framför allt sina böcker som handlar om kärlek.

Förälskelse och kärlek (1979)

"Vad är förälskelse? Det är begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer." skriver Albero Francisco i sin bok med titeln Förälskelse och Kärlek från 1979.

Enligt Francesco kan fenomenet förälskelse hänföras till den kollektiva rörelsen, som en speciell kollektiv rörelse bestående av 2 människor.

Det finns en hel del likheter mellan kollektiva rörelser och förälskelsen, bland annat:

  • Upplevelsen av solidariter, livsglädje och förnyelse.
  • Det extraordinära med förälskelsen.
  • Förälskelsen skiljer det som var enat och enar det som var åtskilt och bildar ett nytt kollektivt subjekt, ett vi som i förälskelsens fall utgörs av paret älskande/älskad.