Social Kognition

FÄLTTEORIN

Student.seKurt Lewin formulerade fältteorin. Fältteorin är en föregångare till den kognitiva teorin, som skedde delvis genom en vändning mot psykodynamiken, genom att han menade att gångna händelser kan påverka en person i nuet endast på ett indirekt sätt (Nilsson, 1996:169). Lewin lägger stor vikt vid personens egna upplevelser och tolkningar av en viss situation.

Livsrummet är den psykologiska fältet, där individen och den omedelbara omgivningen ingår. En individs handlingar kan inte enbart förklaras utifrån inre eller yttre faktorer utan från ett samspel mellan yttre och inre drivkrafter (Nilsson, 1996:170).

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers

Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson

Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson