Depressiv personlighet, personlighetsstörning

Depressiv personlighet, personlighetsstörningMänniskor med depressiva drag är pessimistiska och de ser endast det negativa i livet. De ser riskerna, i stället för att se möjligheterna. De söker inte heller lycka i tillvaron och har därför få saker att glädja sig åt. Även när allt är bra, saknar förmågan till att känna glädje. Dessutom är depressiva personer inte i stånd att njutning. De nedvärderar sig själva ständigt och känner sig sämre än genomsnittet. Dessutom har de alltid skuldkänslor.

Depressiva personer är dessutom altruistiska, vill göra alla väl, tar hand om och bryr sig om andra (Typus Melancholicus). De ser negativt på sig själva, hos världen i allmänhet och hos framtiden.

Hur man behandlar depressiva personligheter:

Hjälp de att se det positiva i livet.  I stället för att säga ”Du ser endast det negativa i livet”, något som gör allting värre, är det bättre att uppmärksamma depressiva angående det positiva i varje situation.

Försök få de att göra trevliga saker också. Depressiva har en benägenhet att göra ingenting på grund av trötthet eller en känsla av att de inte klarar av något. Det är viktigt att inre tvinga de att göra saker som de absolut inte vill göra. Man kan i stället antyda hur roligt det vore att ta en promenad i stället.

Visa de all uppskattning. De tycker illa om sig själva varför det är viktigt att man varje dag berättar något positivt om dem. Det viktiga är att inte berätta något negativt om de själva alls.
Be de att kontakta en specialist. När du väl gör så, gäller det att använda sig av diplomati.

Rekommenderas inte:

Att be de att skaka av sig en känsla eller tanke.
Att moralisera: ”Du saknar vilja!”
Att dras med i depressionen, på grund av skuldkänslor eller vilja att förstå dem.

 

 

Har du beroende personlighetsdrag? Ta följande test. Svarar du jakande på de flesta frågor, kan du ha en sådan störning i din personlighet.
 
Ja
Nej

Jag älskar livet mindre än andra.

   

Ibland önskar jag att jag aldrig hade blivit till.

   

Folk säger att jag ser allt i svart.

   

Det har hänt att jag inte känner någon lycka, även i lyckliga situationer.

   

Ibland känner jag att jag är en börda för folk runt omkring mig.

   

Jag känner skuld för småsaker.

   

Jag har en tendens att grubbla mycket över gamla misstag.

   

Jag känner mig många gånger underlägsen andra.

   

Jag kan känna mig mycket trött och seg ibland.

   

Jag brukar vänta med att göra viktiga saker eftersom jag nu saknar tid och medel.

   

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André