Borderline personlighetsstörning

Impulsiva och med starka känslor, som oftast är okontrollerbara, kan de känna stor vrede mot andra och mot sig själva. Vreden kan snabbt omvandlas till depression och leda till en långvarig tristess.

Personer med den här typen av personlighetsstörning kan be sina närmaste att älska och tycka om dem för att sedan plötsligt ge sig av, när de känner att närheten har blivit hotfull.

Personer som lider av borderline kan ibland impulsivt ta till droger eller alkohol på ett farligt sätt. De kan ibland begå självmord.

De har ingen klar bild över självet, de vet inte heller vad de vill, något som kan leda de att göra drastiska förändringar i livet vad gäller vänner, jobb, sexuella partner.

 

 

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André