Social Kognition

BETEENDE OCH TÄNKANDE

Student.seÄr det vårt tänkande som påverkar vårt beteende eller är det tvärtom? Naturligtvis tror vi att det är vårt tänkande som orsakar ett visst beteende, men forskning har visat att det är tvärtom: När vi handlar på ett visst sätt, har vi en benägenhet att rättfärdiga vårt beteende och ändrar således även vårt sätt att tänka.

Detta stämmer inte överens med tankegångarna inom det kognitiva beteendeterapin som anser att man åstadkommer förändring i personligheten genom att förändra sitt sätt att tänka.

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers