Typ A personlighet

Beroende personlighet, personlighetsstörningBeroende personligheter har ett stort behov av att få andra stöd och hjälp. De saknar förmågan till att fatta självständiga beslut och låter andra göra det. De saknar även självständiga idéer och följer därför andra. De trivs inte i avskildhet, och de tycker inte heller om att göra saker själva.

De är ständigt rädda för att förstöra relationen med andra. De säger alltid ”ja” för att undvika andras ogillande. De är dessutom känsliga och tar åt sig allting som andra säger. De accepterar oftast jobb under din nivå för att vinna andras gillande. De tycker inte om att bryta relationerna till andra sedan de blivit beroende.

I sina relationer med andra, gå de beroende via tre olika faser:

En inledande fas i vilken de gör allt för att få andras acceptans.

En andra fas under vilken de har utvecklat ett beroende. Då har de fått andras stöd och låter de fatta besluten för honom.

Under den tredje fasen inträder sårbarheten, med en medvetenhet om deras beroendeställning samt rädslan av att plötsligt bli lämnade ensamma.

Beroende personligheter utgår från följande övertygelser:
”Jag kan inte göra något själv.”
”Andra är starkare än jag är och om de är välvilliga kan de ställa upp för mig.

Den beroende personligheten söker de vad andra människor i omgivningen kan hjälpa dem med. De är beredda att ständigt acceptera allt andra gör, eftersom de inte tycker att de kan klara av något själva.

Alla har behov av andra och det är inte bra att endast kultivera självständigheten. När vi är arbetslösa eller sjuka behöver vi under en viss tid kanske bero på andras välvilja och stöd. Det är inte något fel med detta.

Hur beter man sig mot en beroende personlighet?

Erkänn deras initiativ mer än framgångar. Beroende personligheter är rädda för att göra misstag och kan låta bli att ta initiativ.

Om de ber om er åsikt, be om deras först.

Du kan också be om deras hjälp.

Hjälp de göra mer och träffa fler folk. De har en benägenhet att endast skapa ett fåtal relationer som de blir beroende av.

Försök göra sådana saker som ni inte kan göra tillsammans med dem beroende.

Rekommenderas inte:

Att fatta beslut åt dem.
Att kritisera dem.
Att låta de helt ensamma så att de lär sig klara sig själva.
Att låta de översvämma era liv.

Har du beroende personlighetsdrag? Ta följande test. Svarar du jakande på de flesta frågor, kan du ha en sådan störning i din personlighet.
 
Ja
Nej

Innan jag fattar ett viktigt beslut, ber jag om någon annans åsikt.

   

Jag har svårt att avsluta en diskussion eller ta avsked av någon.

   

Många gånger kan jag tvivla över min egenvärde.

   

I en grupp, händer det mycket sällan att jag kommer med nya idéer, diskussionsämnen osv.

   

Jag behöver några personer i min omgivning som kan stödja mig och som jag kan lita på.

   

Jag är i stånd att offra mig för någon annan.

   

Många gånger är jag rädd för att säga vad jag tycker, på grund av rädsla för konflikt.

   

Jag glömmer aldrig bort någon annan och jag gillar inte att skiljas från någon.

   

Jag är känslig för kritik och oenighet.

   

Många säger att jag förtjänar mer än det jag har.

   

<< Tillbaka

Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André