Social Kognition

BALANSTEORIN

Student.seUpphovsman till balansteori är Fritz Heider. Balansteorin innebär att människan söker balans eller överrensstämmelse i uppfattningar, åsikter, relationer och handlingar. Människor är beredda att ändra sina attityder och åsikter för att kunna uppnå kognitiv konsonans eller jämvikt (Nilsson, 1996:165).

Heider utgick från uppfattningen att vi söker mening i varje situation och att vi bildar meningsfulla uppfattningar om människor och situationer och att detta påverkar vår inställning till bland annat vilka vi uppfattar som vänner eller fiender. Känslor, positiva eller negativa, leder till olika typer av relationer, positiva eller negativa.

Heider var även upphovsman till attributionsteorin, som är hans största bidrag till socialpsykologin.

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers

Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson

Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson